Learn English Speaking
TRANG CHỦ    |     DIỄN ĐÀN    |     HƯỚNG DẪN    |     PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP    |     CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
      Tìm Bài học
     
 Luyện Nói Tiếng Anh
   Luyện Nói Tiếng Anh Căn Bản
   Tiếng Anh Thông Dụng
   Tiếng Anh Thương Mại
   Tiếng Anh Phỏng Vấn
   Tiếng Anh Du Lịch
   Cụm Từ và Thành Ngữ
   Các Chủ đề Đặc biệt
   Mục lục Bài học
 Luyện Nghe Tiếng Anh
   Trình độ Sơ Cấp
   Trình độ Trung Cấp
   Trình độ Nâng Cao
 Các Bài Học Thêm
   Phát Âm
   Ngữ Pháp
   Từ vựng Tiếng Anh
   Bài Học Từ Vựng ESL
 Bài viết về luyện nói Tiếng Anh
   5 Luật để Nói Lưu Loát
   Ngữ pháp cho luyện nói
   Ngữ Điệu và Tốc độ
   Ngữ Đồng Vị là gì


Phát âm rất khó đúng nếu bạn không nói Tiếng Anh trong một thời gian dài. Như bạn biết, luyện tập không làm cho bạn hoàn hảo nhưng sẽ làm cho bạn mãi mãi có được kỹ năng đó. Điều đó nghĩa là nếu bạn luyện tập không đúng, nó sẽ trở nên vĩnh viễn. Bạn cần phải sửa nó trước khi học tiếp vì phát âm tệ là một trong những phần khó sửa nhất đối với những người không nói tốt Tiếng Anh

Các bài học Phát Âm ở đây sẽ cung cấp cho bạn phần diễn giải, hướng dẫn và file audio để giúp bạn phát âm một cách đúng đắn. Nếu bạn không có người nước ngoài nhận xét về phát âm của bạn, tôi khuyến khích bạn thu âm lại và tự nghe. Mặc dù nó có vẻ hơi chán nhưng bạn sẽ rất ngạc nhiên vì nó thực sự rất giúp ích.

Pronouncing the letters B and P
Pronouncing the letters D and T
Pronouncing the letters G and K
Pronouncing the letters CH and J
Pronouncing the letter H
Pronouncing the letters F and V
Pronouncing the letters S and Z
Pronouncing the letters M, N, and NG
Pronouncing the letter L
Pronouncing the letter R
Pronouncing the letter W
Pronouncing the letter Y
Pronouncing the sound TH
Pronouncing the sound SH
Pronouncing the various sounds of the letter A
Pronouncing the various sounds of the letter E
Pronouncing the letter I
Pronouncing the letter O
Pronouncing the letter U
Copyright © 2005 - 2015 TALKENGLISH.COM      ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG     |    LIÊN LẠC    |    CHÍNH SÁCH BẢO MẬT