TalkEnglish Logo

Phát Âm

Phát âm rất khó đúng nếu bạn không nói Tiếng Anh trong một thời gian dài. Như bạn biết, luyện tập không làm cho bạn hoàn hảo nhưng sẽ làm cho bạn mãi mãi có được kỹ năng đó. Điều đó nghĩa là nếu bạn luyện tập không đúng, nó sẽ trở nên vĩnh viễn. Bạn cần phải sửa nó trước khi học tiếp vì phát âm tệ là một trong những phần khó sửa nhất đối với những người không nói tốt Tiếng Anh

Các bài học Phát Âm ở đây sẽ cung cấp cho bạn phần diễn giải, hướng dẫn và file audio để giúp bạn phát âm một cách đúng đắn. Nếu bạn không có người nước ngoài nhận xét về phát âm của bạn, tôi khuyến khích bạn thu âm lại và tự nghe. Mặc dù nó có vẻ hơi chán nhưng bạn sẽ rất ngạc nhiên vì nó thực sự rất giúp ích.