TalkEnglish Logo

Các chuyên đề Đặc Biệt

Chào mừng bạn đến với các Chuyên đề Đặc biệt. Mục này cung cấp cho bạn nhiều cách tiếp cận khác nhau tới Tiếng Anh Nói. Các bài học Tiếng Anh thông dụng có các file audio kèm theo mỗi câu. Các bài học trong mục này sẽ có 1 file audio cho mỗi đoạn văn. file audio ngắn hơn sẽ tốt để học mỗi câu, nhưng ở trình độ nâng cao thì sinh viên sẽ được lợi nếu như học được file audio dài hơn.

Các chủ đề trong chuyên mục này sẽ xoay quanh cuộc sống ở Mỹ. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho những người đang sinh sống tại Mỹ, những người có kế hoạch chuyển đến Mỹ hoặc những người đơn thuần chỉ muốn nghiên cứu văn hóa và các nét đặc trưng sống ở Mỹ. Chỉ có vài bài học cho đến nay nhưng nên thường xuyên xem lại vì sẽ có nhiều bài học được thêm vào định kỳ.