TalkEnglish Logo

Phương Pháp Học Tập

Học Tiếng Anh là để Sử Dụng!
Bạn sẽ trở thành một Chuyên Gia về Nói Tiếng Anh!

Nhiều người học Tiếng Anh trong nhiều năm, nhưng khi đến một đất nước sử dụng Tiếng Anh, họ lại nhận thấy rằng họ không thể nói thậm chí một câu một cách chính xác. Lớp học này sẽ thay đổi chuyện đó. Bạn sẽ có khả năng nói Tiếng Anh trong nhiều tình huống khác nhau. Trang web này sẽ cung cấp cho bạn nền tảng bạn cần để giao tiếp Tiếng Anh một cách hiệu quả.

Nói Tiếng Anh một cách lưu loát mà không cần suy nghĩ.
Bạn cần phải bắt chước những câu đúng một cách thường xuyên.

Bạn cần phải nhớ Tiếng Anh hay hiểu Tiếng Anh để nói được Tiếng Anh? Trước hết hãy suy nghĩ cách một người học ngôn ngữ đầu tiên. Khi bạn còn nhỏ, bạn nghe ba mẹ của bạn nói, và bạn bắt chước theo. Nhiều năm qua, Con người đã cố gắng học Tiếng Anh như thể họ đang học một tư tưởng hay một học thuyết. Nếu bạn học để vượt qua kỳ thi GMAT hoặc TOEFL hoặc bài kiểm tra nào đó thì bạn phải cố gắng hiểu mọi từ trong mọi câu và tại sai phải sử dụng nó trong trường hợp nhất định. Nhưng khi bạn nói Tiếng Anh, bạn không cần phải biết qui tắc nào cả. Bạn suy nghĩ càng nhiều qui tắc và logic thì bạn càng cần nhiều thời gian. Cách tốt nhất để học nói Tiếng Anh là nhớ. Đầu tiên phải có một câu đúng. Sau đó bạn nghe nó và lặp đi lặp lại cho đến khi nó là một phần của bạn.

Bạn có học nói trong tất cả các lớp bạn đã tham gia?
Không cần phải lo lắng nữa. TalkEnglish.com sẽ là người hướng dẫn bạn Luyện Nói Tiếng Anh.

Có khả năng nói Tiếng Anh khó hơn nhiều so với nhiều người nhận thấy. Nếu bạn mua nhiều quyển sách và tham gia nhiều lớp Tiếng Anh mà chỉ thấy thất vọng và nản chí, bạn có thể tự tin rằng TalkEnglish.com sẽ khác. Tất cả những ai hoàn thành chương trình này sẽ có khả năng nói Tiếng Anh với bất kỳ người nào trong bất kỳ tình huống nào.

Có phải bạn nói sau khi đã suy nghĩ tất cả các từ?
Bạn phải nói ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Khi tôi hỏi về thông tin lý lịch của bạn bằng chính ngôn ngữ của bạn, bạn không phải suy nghĩ gì về mỗi từ mà bạn chuẩn bị nói. Về cơ bản thì bạn chỉ suy nghĩ về nội dung để nói. Một khi bạn biết bạn muốn nói gì, bạn có thể nói ra một cách tự động, bởi vì bạn đã ghi nhớ mọi thứ. Cũng vậy, nếu bạn muốn nói Tiếng Anh một cách hiệu quả, bạn phải nhớ lại thông tin ngay lập tức. Để làm được vậy, bạn phải ghi nhớ sẵn. Một khi bạn đã ghi nhớ, bạn sẽ có khả năng thốt ra ngay lập tức. Ví dụ như câu hỏi "How are you doing?". Bạn chắc chắn đã học câu hỏi này, và khi hỏi bạn không phải suy nghĩ về câu hỏi này bởi vì bạn luyện tập nó rất nhiều lần. Hãy tưởng tượng bạn có thể nói các câu khác cũng nhanh như "How are you doing?". Đó chính là những gì bạn sẽ được học.

Luyện tập với các câu nói được dùng nhiều nhất.
TalkEnglish.com không bao gồm bất kỳ câu nào lạ lẫm.

Tất cả nội dung trên trang web này đều là những câu được dùng nhiêu nhất mà mọi người đều hiểu được. Có nhiều câu lạ trong nhiều sách giáo khoa. Chính vì bạn không biết cái nào là thích hợp hay không, bạn có thể tốn thời gian và sức lực một cách vô ích khi học những câu không được dùng. Với TalkEnglish.com, bạn sẽ chỉ học những câu được dùng thường xuyên bởi tất cả mọi người. Bạn không phải lo lắng khi ghi nhớ hàng nghìn câu mà bạn không chắc về nó.

Học kỹ năng Nghe sẽ không cải thiện được kỹ năng Nói.
TalkEnglish.com chỉ tập trung vào việc dạy bạn làm sao để nói Tiếng Anh.

Nhiều người sử dụng chương trình thời sự ở tivi để cải thiện khả năng nói Tiếng Anh. Tuy nhiên, khả năng nghe của bạn sẽ cải thiện nhưng khả năng nói của bạn vẫn không khá hơn được khi bạn làm như thế. Sử dụng thời sự sẽ chỉ giúp bạn nói Tiếng Anh bằng một giọng bình thường. Nếu bạn luyện tập nói câu: "In Iraq ngay hôm nay, 200 US troops have evacuated the perimeter near Baghdad due to Constant surprise attacks by the remaining rebels", nó sẽ thật sự giúp bạn nói chuyện được với một người nói Tiếng Anh thông thường. Tại sao bạn không học cách nói những chuyện được dùng trong các cuộc nói chuyện hằng ngày?

Các lời khuyên thêm

Mẹo: Học tài liệu tốt nhất là rất quan trọng. TalkEnglish.com cung cấp tài liệu rất hay được sử dụng. Bạn sẽ không phí thời gian khi học trên TalkEnglish.com.

Mẹo: Học đọc và viết sẽ không cải thiện kỹ năng nói của bạn. Nếu bạn học nói một cách đúng đắn, kỹ năng đọc và nghe sẽ tăng lên.