TalkEnglish Logo

Sử dụng Các Ngữ Đồng Vị để Luyện Tiếng Anh

Ngữ Đồng Vị trong Tiếng Anh là gì?


Ngữ Đồng Vị là cụm các từ thường được dùng với một từ nhất định. Ví dụ, ba Ngữ Đồng Vị cho từ 'friend' là 'best', 'good', và 'loyal'. Sau đây là một vài câu ví dụ:

"She talks to her best friend every day."
(best)

"He lives with some good friends."
(good, close)
* Từ 'close' là một Ngữ Đồng Vị khác có thể được sử dụng trong vị trí của từ 'good' ví dụ như "He lives with some close friends."

"She has been a loyal friend for many years."
(loyal, real, trusted, true, faithful)
* Tất cả các từ trong ngoặc có thể được dùng thay cho từ 'loyal.' Sau đây là những ví dụ khác cho các Ngữ Đồng Vị của từ 'friend.'

Tại sao việc học các Ngữ Đồng Vị Tiếng Anh lại quan trọng?


Khi ta học từ vựng, chúng ta có thể hiểu được nghĩa của từ bằng cách sử dụng từ điển, nhưng nhiều lúc, ta lại không biết cách sử dụng từ trong câu.

Làm cách nào để tôi sử dụng từ đó? Các câu nào là ví dụ cho từ đó? Đây là những câu hỏi thường gặp khi ta học từ vựng.

Cách tốt nhất để học từ vựng chính là học các từ thường được sử dụng chung với từ đó trong một câu ví dụ cụ thể. TalkEnglish.com đã phát triển các bài học về Ngữ Đồng Vị vơi hơn 2000 từ thông dụng nhất nhằm giúp người học Tiếng Anh phát triển vốn từ vựng cơ bản của họ và giúp họ học cách sử dụng từ đúng cách.

Học các Ngữ Đồng Vị Tiếng Anh như thế nào?


Việc chọn một quyển từ điển và học hết tất cả những từ trong đó thì thật không hợp lí. Tương tự, việc học hết tất cả các từ trong một quyển từ điển Ngữ Đồng Vị cũng không hợp lí như vậy. Cách tốt nhất chính là tìm những từ thông dụng nhất trong Tiếng Anh và học những Ngữ Đồng Vị thường dùng với các từ đó. Đó chính là những điều TalkEnglish làm được.

TalkEnglish đã chọn ra 2000 từ thông dụng nhất trong Tiếng Anh và tạo ra từng bài học về Ngữ Đồng Vị cho mỗi từ. Có hơn 2000 bài học về Ngữ Đồng Vị MIỄN PHÍ trong Bài học Từ Vựng ESL. Bạn có thể tìm bất cứ từ nào thông qua công cụ tìm kiếm, hoặc bạn có thể học chúng theo trình tự sắp xếp của tần suất xuất hiện.

Ghi nhớ rằng bạn nên học từ một cách chuyên sâu. Không đơn giản là chỉ đọc qua các câu. Học từng câu và đọc thành tiếng cho đến khi bạn có thể nói câu đó mà không cần phải suy nghĩ về nó. Để tìm hiểu thêm về các mẹo học Tiếng Anh, bạn có thể truy cập mục Phương Pháp Học Tập page.