TalkEnglish Logo

các bài Luyện Nghe Tiếng Anh Nâng Cao

Các bài Luyện Nghe Tiếng Anh Nâng Cao có nhiều câu hỏi khó hơn. Bạn cần phải hiểu từ và ngữ cảnh của đoạn hội thoại để có thể trả lời đúng các câu hỏi này.

Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn lắm về đoạn hội thoại, bạn có thể nhấp vào nút "Hiển thị văn bản hội thoại" để thấy văn bản. Tôi khuyên bạn không nên xem văn bản cho đến khi bạn thật sự đã cố gắng nghe được mà không cần đọc.