TalkEnglish Logo

Từ vựng Tiếng Anh

Bao nhiêu từ vựng Tiếng Anh mà cần phải biết? Đây là một câu hỏi rất thường gặp và nó thay đổi tuỳ thuộc vào mục tiêu của bạn. Bời vì TalkEnglish.com tập trung vào việc luyện nói cho bạn, những từ vựng được giới thiệu trong bài này là những từ vựng được sử dụng thường xuyên nhất trong đàm thoại.

  1. Trong Tiếng Anh có gần 100,000 họ từ.
  2. Một người nói Tiếng Anh bản địa có thể biết từ 10,000 họ từ (thông dụng) đến 20,000 họ từ (không thông dụng).
  3. Professor Nation chỉ ra rằng mỗi người cần phải biết từ 8,000-9,000 họ từ để có thể thoải mái đọc một cuốn sách.
  4. Nghiên cứu về một người học lại tiếng mẹ đẻ cho ta thấy rằng một người với vốn từ vựng gồm 2,500 họ từ bị động và 2,000 họ từ chủ động thì có thể nói thông thạo một ngôn ngữ.
Nhiều người không biết khái niệm người học lại tiếng mẹ đẻ là gì. Giả sử có một người chuyển từ Mexico sang Mỹ sinh sống từ năm người này 5 tuổi. Người này biết tiếng Tây Ban Nha cơ bản và thành thạo ở mức một đứa trẻ 5 tuổi nhưng sau đó Tiếng Anh trở nên có ảnh hưởng nhiều hơn. Người này mặc dù có Tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ nhưng lại không biết nhiều từ vựng Tiếng Tây Ban Nha và phải học lại Tiếng Tây Ban Nha để có thể nhớ lại. Việc họ đã có 5 năm trưởng thành cùng với Tiếng Tây Ban Nha khiến họ trở thành một người học ngôn ngữ ở dạng khác. Dạng này được xem như là một người học lại tiếng mẹ đẻ.

Tin Vui - Nếu mục tiêu của bạn là có thể nói Tiếng Anh thông thạo, thì bạn không nhất thiết phải học đến 10,000 từ. 2,000 từ là đã đủ cho sự khởi đầu của bạn.


Đây là một danh sách những điều khác mà bạn cần cân nhắc trước khi bắt đầu học từ vựng
  1. Trước khi bắt đầu học từ vựng, hãy hiểu rõ sự khác biệt giữa mỗi từ trong một họ từ. Làm được việc này, bạn sẽ biết được cách sử dụng từ một cách dễ dàng hơn. Một họ từ là một nhóm những từ bắt nguồn từ cùng một gốc từ. Ví dụ như active, actively, activities, và activity là những từ trong cùng một họ từ.
  2. Có sự khác biệt giữa từ bị động và từ chủ động. Từ bị động được sử dụng khi đọc và nghe, lúc bạn đang tiếp nhận thông tin. Từ chủ động được sử dụng khi viết và nói, lúc bạn đang truyền đạt thông tin. Nếu bạn muốn trở nên thông thạo, bạn không có thời gian để nghĩ vì ý nghĩa của từ thông thạo chính là đàm thoại một cách trôi chảy và dễ dàng.
  3. Bạn nên đặt cho mình mục tiêu là phát triển vốn kiến thức về từ vựng của mình theo chiều sâu thay vì phát triển theo chiều rộng. Có rất nhiều người học Tiếng Anh biết đến 8,000 từ, nhưng họ lại không thể nói được bất cứ một câu nào. Ngược lại, có những người chỉ biết 2,000 từ và họ lại có thể nói Tiếng Anh một cách trôi chảy. Sự khác biệt ở chỗ bạn hiểu một từ nhiều như thế nào. Biết 10,000 từ một cách bị động sẽ không thể giúp gì cho bạn trong lúc đàm thoại. Thay vào đó hãy tập trung vào việc học 2,000 từ đầu tiên thật kỹ.
  4. Học từ vựng bằng cách ghi nhớ nghĩa của nó với ngôn ngữ bản địa của bạn không phải là một cách hiệu quả để học từ vựng. Hơn nữa, đọc là cách tốt nhất để phát triển vốn từ vựng của bạn. Bạn có thể tra nghĩa của từ trong từ điển, nhưng hãy học nó theo ngữ cảnh trong câu, chứ không phải nghĩa của bản thân từ đó.
Những từ vựng trong danh sách dưới đây là những từ được lấy trong những đoạn hội thoại bao gồm tổng cộng 250,000 từ. Chỉ những từ nằm trong nhóm 2,000 từ đầu tiên là những từ được giới thiệu trong 1) top 3,000 từ trong The Bristish Nation Corpus, 2) top 5,000 từ trong The Corpus of Contemporary American English, và 3) 3,000 từ thông dụng trong đàm thoại từ Longman Communication.

Before you start studying, watch this video to learn how to study and improve your English Vocabulary.

Nếu bạn phải lựa chọn 2,000 từ đầu tiên để học, thì danh sách dưới đây là một lựa chọn đúng đắn. Con số bên cạnh đường link là một con số thực.

Top 2,000 Từ vựng Đàm thoại Tiếng Anh (2265)

Ngoài 2265 từ trong danh sách, tổng cộng 1867 họ từ cũng được giới thiệu.

Top 2,000 Họ Từ (1867)

Danh sách sau được phân chia theo loại từ vựng. Tất cả những từ nằm trong dách sách sau cũng có mặt trong danh sách 2000 từ. Sẽ có tổng cộng nhiều hơn 2000 từ vì nhiều từ có thể vừa là danh từ và vừa là động từ.

Cuối cùng, trước khi bạn bắt đầu việc học từ vựng, hãy ghi nhớ rằng bạn sẽ cần phải học nhiều hơn 2,000 từ rất nhiều. Tuy nhiên, việc học đúng 2,000 từ với đầy đủ ý nghĩa của nó sẽ giúp bạn trở nên thông thạo Tiếng Anh nhanh hơn rất nhiều.