TalkEnglish Logo

Các bài luyện nghe Tiếng Anh Trung Cấp

Các bài luyện nghe Tiếng Anh Trung cấp có nhiều câu hỏi và câu trả lời nhưng với thời gian hội thoại dài hơn. Nếu bạn nghe bạn sẽ có thể nghe được câu trả lời từ file audio.

Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn lắm về đoạn hội thoại, bạn có thể nhấp vào nút "Hiển thị văn bản hội thoại" để thấy văn bản. Tôi khuyên bạn không nên xem văn bản cho đến khi bạn thật sự đã cố gắng nghe được mà không cần đọc.