TalkEnglish Logo

Chính sách Bảo mật

Thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi đánh giá cao sự riêng tư của bạn và chúng tôi sẽ làm tất cả có thể để giữ bí mật thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ công ty nào vì bất cứ lý do nào.

Mỗi bài học đều không phải trả phí. TalkEnglish.com không yêu cầu phải đăng ký, đăng nhập để học hoặc truy cập vào mọi bài học.

Về người quảng cáo thứ 3:

Google, người thứ ba, sử dụng cookies để quảng cáo trên site của chúng tôi. Sự sử dụng DART cookie cho phép Google quảng cáo đến người dùng của bạn dựa vào sự ghé thăm của họ đến site của bạn và các sites khác trên Internet. Người dùng có thể chọn không sử dụng DART cookie bằng cách truy cập vào quảng cáo của Google và chấp nhận chính sách bảo mật mạng

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo thứ ba để quảng cáo khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, email, hoặc số điện thoại của bạn) về sự truy cập của bạn và các website khác để cung cấp sự quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ hấp dẫn với bạn. Nếu bạn muốn có thêm thông tin về sự luyện tập và muốn biến các chọn lựa của bạn về việc không có thông tin sử dụng bởi những công ty này, nhấp vào đây.

Một site bạn có thể tin tưởng

Tin tưởng: TalkEnglish.com là một site mà bạn có thể tin tưởng. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn.