TalkEnglish Logo

Liên lạc

TalkEnglish.com có trụ sở ở Seattle, Washingtvề. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp MIỄN PHÍ các bài học Tiếng Anh có giá trị nhấn mạnh ở Tiếng Anh Nói để mọi người đều có thể học. Chúng tôi tin rằng chúng tôi cung cấp nội dung và dịch vụ rất tốt. Chúng tôi hiện diện để giúp bạn ở mọi chuyện. Hãy liên lạc với chúng tôi mọi lúc.

Tài khoản
Nếu bạn có vấn đề với tài khoản của bạn chẳng hạn như kích hoạt, tạo mới, mật khẩu, tên người dùng hoặc bất cứ gì liên quan đến tài khoản, hãy gửi email đến accounts@TalkEnglish.com

Báo lỗi
Nếu bạn thấy website của chúng tôi có vấn đề hoặc lỗi, chúng tôi rất trân trọng ý kiến phản hồi của bạn. Hãy gửi mail đến webmaster@TalkEnglish.com

Cần giúp đỡ?
Nếu bạn cần giúp đỡ với bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, gửi mail cho chúng tôi tại support@TalkEnglish.com

Các câu hỏi tổng quát
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại talkenglish@TalkEnglish.com để hỏi các câu hỏi tổng quát hoặc các yêu cầu khác.

Nhìn nhanh

Câu hỏi về tài khoản
accounts@TalkEnglish.com

Báo lỗi
webmaster@TalkEnglish.com

Trợ giúp Kỹ thuật
support@TalkEnglish.com

Các câu hỏi tổng quát
talkenglish@TalkEnglish.com