TalkEnglish Logo

Các bài học Luyện Nghe Tiếng Anh

Nghe là một phần quan trọng của giao tiếp. Nếu bạn không hiểu người khác đang nói gì thì bạn cũng không biết phải trả lời ra sao. Mục này được tạo ra với mục đích giúp sinh viên luyện tập nghe mỗi ngày.

Trong mục này, sinh viên có thể nghe ngay lập tức các file audio được cung cấp ở đây. Cũng có các câu hỏi và câu trả lời cho phép sinh viên tự đánh giá đang học thế nào.