Learn English Speaking
TRANG CHỦ    |     DIỄN ĐÀN    |     HƯỚNG DẪN    |     PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP    |     CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
      Tìm Bài học
     
 Luyện Nói Tiếng Anh
   Luyện Nói Tiếng Anh Căn Bản
   Tiếng Anh Thông Dụng
   Tiếng Anh Thương Mại
   Tiếng Anh Phỏng Vấn
   Tiếng Anh Du Lịch
   Cụm Từ và Thành Ngữ
   Các Chủ đề Đặc biệt
   Mục lục Bài học
 Luyện Nghe Tiếng Anh
   Trình độ Sơ Cấp
   Trình độ Trung Cấp
   Trình độ Nâng Cao
 Các Bài Học Thêm
   Phát Âm
   Ngữ Pháp
   Từ vựng Tiếng Anh
   Bài Học Từ Vựng ESL
 Bài viết về luyện nói Tiếng Anh
   5 Luật để Nói Lưu Loát
   Ngữ pháp cho luyện nói
   Ngữ Điệu và Tốc độ
   Ngữ Đồng Vị là gì


Các bài luyện nghe Tiếng Anh Trung cấp có nhiều câu hỏi và câu trả lời nhưng với thời gian hội thoại dài hơn. Nếu bạn nghe bạn sẽ có thể nghe được câu trả lời từ file audio.

Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn lắm về đoạn hội thoại, bạn có thể nhấp vào nút "Hiển thị văn bản hội thoại" để thấy văn bản. Tôi khuyên bạn không nên xem văn bản cho đến khi bạn thật sự đã cố gắng nghe được mà không cần đọc.


Basic Listening Lessons
Intermediate Listening Lessons  0
Advanced Listening Lessons
Intermediate Listening Lesson #01
Intermediate Listening Lesson #02
Intermediate Listening Lesson #03
Intermediate Listening Lesson #04
Intermediate Listening Lesson #05
Intermediate Listening Lesson #06
Intermediate Listening Lesson #07
Intermediate Listening Lesson #08
Intermediate Listening Lesson #09
Intermediate Listening Lesson #10
Intermediate Listening Lesson #11
Intermediate Listening Lesson #12
Intermediate Listening Lesson #13
Intermediate Listening Lesson #14
Intermediate Listening Lesson #15
Intermediate Listening Lesson #16
Intermediate Listening Lesson #17
Intermediate Listening Lesson #18
Intermediate Listening Lesson #19
Intermediate Listening Lesson #20
Intermediate Listening Lesson #21
Intermediate Listening Lesson #22
Intermediate Listening Lesson #23
Intermediate Listening Lesson #24
Intermediate Listening Lesson #25
Intermediate Listening Lesson #26
Intermediate Listening Lesson #27
Intermediate Listening Lesson #28
Intermediate Listening Lesson #29
Intermediate Listening Lesson #30
Intermediate Listening Lesson #31
Intermediate Listening Lesson #32
Intermediate Listening Lesson #33
Intermediate Listening Lesson #34
Copyright © 2005 - 2015 TALKENGLISH.COM      ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG     |    LIÊN LẠC    |    CHÍNH SÁCH BẢO MẬT