TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Big Deal

Meaning/Usage: Something really important. Often times used with "no" to express that the event is not as important as they think.

Explanation: This phrase is also used sarcastically. For example, if someone says "I did 30 push-ups this morning." Someone else can respond, "Big deal. I did 50 push-ups!"

"Passing my driver's test was no big deal."
"He thinks he is such a big deal."
"It's no big deal if we don't go tonight."

A. "I think I might have lost that screwdriver you let me borrow last week."
B. "It's no big deal, I have another one."

Other Common Sentences

"He thinks he is all that matters."
"It's not that important."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!