TalkEnglish Logo

What's going on?

Meaning/Usage: To ask what is happening

Explanation: This is fairly straightforward and is used more in spoken English.

"What's going on tonight?"
"I'm not sure why she is upset, what's going on?"
"What's going on with your job?"

A.  "It seems like she is a bit upset."
B.  "What's going on?"
A.  "I think she got into an argument with her husband."
B.  "That's too bad.  Hopefully they can work things out."

Other Common Sentences

"What is happening?"


Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!