TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Coming Right Up

Meaning/Usage: Used frequently by restaurant servers to tell customers the food is almost ready

Explanation: This can be used in a sentence, but is commonly used by itself.

"Your order is coming right up."
"It's coming right up!"
"Your food is coming right up."

A. "Did you order the cheeseburger with french fries?"
B. "I sure did."
A. "It's coming right up."

Other Common Sentences

"Your food will be right out."
"Your order is coming out quickly."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!