TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Good for Nothing

Meaning/Usage: Negative statement to indicate someone has no value; useless

Explanation: Another way to look at this statement is to say "There is nothing good about that person."

"That guy is good for nothing."
"That girl is a good for nothing troublemaker."
"I would not let anything he says bother you, he is good for nothing."

A. "How come you don't like Tim hanging out with Mike?"
B. "Mike is good for nothing. He is always is in some sort of trouble."

Other Common Sentences

"He is no good."
"He is worthless."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!