TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Just Name It

Meaning/Usage: Used to express that you are offering to do or give anything the other person asks

Explanation: A shortened way of saying, "tell me anything you want or need."

"I will help you with whatever you need, just name it."
"We can do whatever you want, just name it."
"Just name it and we can do it."

A. "There is so much to get done today."
B. "I will help you with whatever you need. Just name it!"

Other Common Sentences

"Anything you need."
"Tell me what you need and I'll do it."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!