TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Shame on You

Meaning/Usage: Used to tell someone that they did something wrong

Explanation: Having "shame" is very negative. This is frequently used to tell children that they did something wrong.

"You know better than to do that, shame on you."
"I thought I asked you not to make a mess? Shame on you?"
"Shame on you, you know not to eat so much candy before dinner."

A. "Did you tell a lie to your sister?"
B. "Yes daddy. I did."
A. "Well shame on you. You know better than to do something like that."

Other Common Sentences

"You should be ashamed of yourself."
"What you did was wrong."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!