TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I'm On My Way

Meaning/Usage: Common way of telling someone that you are going to the person.

Explanation: This is very straightforward. It is very commonly used.

"Don't worry I'm on my way."
"Just be patient, I'm on my way."
"I got your message saying you needed my help. I'm on my way."

A. "I thought you were going to come over right after work?"
B. "Sorry, I had to stay late. But don't worry I'm on my way home now."

Other Common Sentences

"I'm coming now."
"I'm currently going there."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!