TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I Couldn't Agree With You More

Meaning/Usage: To completely agree with someone

Explanation: This is the highest level of agreeing with someone because they can't agree more than they do. It is straightforward and very common.

"I couldn't agree with you more, this place is beautiful."
"I couldn't agree with you more, spending more time with each other would be nice."
"You didn't like that movie either? I couldn't agree with you more."

A. "I really don't like shopping around the holidays."
B. "I couldn't agree with you more. It's always so busy."

Other Common Sentences

"I totally agree with you."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!