TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I'm Sick of It

Meaning/Usage: To express that you are tired of something; to express you don't like something anymore

Explanation: This is commonly used when something happens so often that you are tired of it.

"I'm not sure about you, but I'm sick of it!"
"I don't know why she's acting that way, but I'm sick of it."
"I'm sick of it. We need to stop arguing so much."

A. "Why has he been acting so mean to everyone?"
B. "I don't know, but I'm sick of it."
A. "Me too, I'm going to say something to him."
B. "Let me know what he says."

Other Common Sentences

"I'm tired of it."
"I don't like it anymore."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!