TalkEnglish Logo
0:00
0:00

You Made It Big

Meaning/Usage: Used when someone succeeded financially

Explanation: Very similar to the idiom "you made it" but includes the word "big" The word "big" is talking about money so it is expressing to someone that they have succeeded financially.

"I can't believe you have your own business! You made it big!"
"I can't believe how nice your house is. You made it big."
"You made it big! Your parents will be proud of you."

A. "So how have you been?"
B. "I've been good. I live in Beverly Hills with my wife."
A. "Wow you live in Beverly Hills? You made it big!"

Other Common Sentences

"You've done well."
"You really succeeded!"

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!