TalkEnglish Logo
0:00
0:00

It's Up To You

Meaning/Usage: Used to tell a person that they are the one to make a decision

Explanation: "Up to" is commonly used to indicate a decision. It is common to say, "up to her," or "up to them," or "up to me."

"It's up to you, but I don't think we should bother him."
"I don't care what we do tonight, it's up to you."
"It's up to you whether we invite them to the party."

A. "What time do you think we should leave to go to the airport?"
B. "It's up to you. Our flight is at 7 o'clock."
A. "I think we should leave by 5 then."
A. "Ok. Sounds good to me."

Other Common Sentences

"You can decide."
"You can make the decision."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!