TalkEnglish Logo

I Told You So

Meaning/Usage: This is used when you already told someone something and it came true

Explanation: This is commonly used when you give someone advice and they don't listen to you.  Afterwards, the person you gave advice to did not get what they wanted, and if they had listened to you, they would have succeeded.  In this case, you can use this expression.

"I knew that was a bad idea, I told you so."
"I told you so.  You should have listened to me."
"You shouldn't be surprised, because I told you so."

A.  "I should have listened to your advice."
B.  "Why do you say that?"
A.  "I tried that new restaurant and it was terrible."
B.  "What did I tell you?  I told you so."

Other Common Sentences

"I warned you."


Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!