TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Get to the Point

Meaning/Usage: Used when someone is not providing the piece of information that is the most important.

Explanation: When someone is telling you something and they are going around in circles without coming to any conclusion or without providing the main point, you can use this by itself to tell someone to stop going around in circles and to tell you what they mean.

"Can you please get to the point? You're taking forever."
"Get to the point, you're making no sense."
"If you can just get to the point maybe I can help you."

A. "I am having a hard time trying to tell you what happened."
B. "Just get to the point and maybe I will understand better."

Other Common Sentences

"Tell me what you mean."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!