TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I wanna + (verb)

Listen to the Entire Lesson

The word 'wanna' is incorrect grammatically. It is equivalent to 'want to.' When combined with the word 'I' it helps communicate something you want to do.

Here are some examples:

"I wanna talk."
"I wanna search for a job."
"I wanna order some food."
"I wanna marry her."
"I wanna listen to that song."

By adding the word 'don't' you can change the meaning of what you are saying to something you 'want' to do to something you 'do not' want to do.

Here are some examples:

"I don't wanna talk."
"I don't wanna search for a job."
"I don't wanna marry her."
"I don't wanna listen to that song."
"I don't wanna order some food."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!