TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I want you to + (verb)

Listen to the Entire Lesson

I want you to' is telling someone that you have a desire or would like for them to do something.

Here are some examples:

"I want you to clean the dishes."
"I want you to come home right after school."
"I want you to call once you get there."
"I want you to explain yourself to me."
"I want you to educate me."

By using the word 'need' instead of 'want' you are expressing something that is required or wanted.

Here are some examples:

"I need you to study harder in school."
"I need you to stop and listen to me."
"I need you to greet our guests."
"I need you to introduce me to your family."
"I need to request a refund."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!