TalkEnglish Logo

I'm working on + (noun)

I'm' is a contraction for the words 'I am.' The phrase 'working on' relays a physical or mental effort towards an accomplishment.

Here are some examples:

"I'm working on a big project."
"I'm working on training my dog."
"I'm working on making new friends."
"I'm working on educating myself."
"I'm working on my homework."
"I am working on painting a house."
"I am working on a new idea."
"I am working on my computer."
"I'm working on my website."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!