TalkEnglish Logo

It's my turn to + (verb)

The word 'It's' is a contraction of the words 'it is.' When stating 'my turn' you are telling someone that it is time to change position or position focuses on to you.

Here are some examples:

"It's my turn to walk you home."
"It's my turn to do laundry."
"It's my turn to work late."
"It's my turn to take out the trash."
"It's my turn to choose where we eat."
"It is my turn to pay for dinner."
"It is my turn to roll the dice."
"It is my turn to provide an answer."
"It is my turn to try and play the game."
"It is my turn to attempt solving the problem."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!