TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I think I should + (verb)

Listen to the Entire Lesson

Here you are telling someone that you feel strongly about doing a particular action. Here are some examples:

"I think I should practice my reading."
"I think I should join a study group."
"I think I should handle this as soon as possible."
"I think I should earn my degree."
"I think I should explain myself."

By adding the word 'don't' you have changed what you are conveying from something you are thinking of doing, to something you are against.

Here are some examples:

"I do not think I should complain so much."
"I do not think I should attend that event."
"I do not think I should borrow more money."
"I do not think I should doubt you."
"I do not think I should decide until later."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!