TalkEnglish Logo
0:00
0:00

It looks like + (noun)

Listen to the Entire Lesson

You could be describing how something is similar or appears to be by the way it looks.

Here are some examples:

"It looks like a balloon."
"It looks like a jellyfish."
"It looks like a banana."
"It looks like a fish."
You can also use 'it looks like' to describe something that might be in the future.

Here are some examples:

"It looks like it's going to rain."
"It looks like it's going to be fun."
"It looks like it's going to be a long day."

You can also use it to describe something in the present tense.

Here are some examples:

"It looks like they are leaving."
"It looks like he is waving to us."
"It looks like she is lost."
"It looks like they are racing."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!