TalkEnglish Logo

How was + (noun)

By using the words 'how was' you are asking someone a question about something that happened or something they did in the past.

Here are some examples:

"How was your meeting?"
"How was your doctor's appointment?"
"How was the birthday party?"
"How was lunch?"
"How was the airplane ride?"
"How was vacation?"
"How were your parents?"
"How were roads when you drove home?"
"How were people acting after what happened?"
"How were holidays with the family?"

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!