TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Do you have any outside income?

"Do you have any outside income?"

This might be a job interview question, or it could be a question when you are talking to a creditor. In either case, you can simply reply with a yes or no. If it is a yes, then briefly tell them the other source of income.

"I get paid child support from my ex-husband."
"I have a rental property."

"No. I do not."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!