TalkEnglish Logo
0:00
0:00

May I contact your current employer?

"May I contact your current employer?"

This all depends on if your current employer knows that you are searching for another job. If you are not employeed, they might ask if they can contact your former employer. Regardless, the best answer is to say yes. If not, then they will think you have something to hide.

"Yes. Do you have their contact information?"

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!