TalkEnglish Logo

Are you considering any other offers right now?

"Are you considering any other offers right now?"

This question is not asking if you got an offer or not.  It is asking if you are considering it.  Regardless, you can tell them the truth.

"I'm not considering any of my offers right now."

"I was considering an offer I received last week, but I don't think I will be accepting that position."

"I'm thinking about an offer I have, but I want to keep my options open."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!