TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Insurance and Driver License

Listen to the Entire Lesson

Before giving you a price, they will then ask if you would like insurance or if you have insurance. The price varies. Last time I checked it was approximately $15 a day for insurance.

"Would you like insurance on the car?"

"How much is insurance?"

They will also ask who is going to be the driver.

"Who is going to be the driver?"
"How many people are going to drive?"
"Are all the drivers at least 25 years old?"

You will have to provide a driver's license. If you are from a different country then you should at least have an international driver's license prepared from your country.

"Can I see your driver's license?"
"May I have your driver's license?"
"I will need to see your driver's license."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!