TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Asking for Email Address

Listen to the Entire Lesson

Email is a daily part of the office life. Everybody and every company uses email as a way to communicate quickly. This lesson will cover all aspects of using the email.

"Can I have your email address?"
"What is your email address?"
"Do you have an email account?"

"My email address is someone at hotmail dot com (someone@hotmail.com)."
"It is someone@hotmail.com."

"Do you have his email address?"
"What was her email address again?"

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!