TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Baseball - Baseball Cards

Listen to the Entire Lesson

Collecting baseball cards

In America, baseball cards have monetary value depending on how good the player is. So there are some serious baseball card collectors who have thousands of baseball cards. But for the average person, having a couple of baseball cards of your favorite player is good enough. If you want to find a baseball card for a specific player, you can find them at a baseball card store.

"Do you have any Chan Ho Park cards?"
"I'm looking for Byung Hyun Kim's rookie card."

"How much is this card worth?"
"What is the value of this card?"
"Do you have a case I can store this card in?"

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!