TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Talking About Guys - Comments

Listen to the Entire Lesson

Physical appearance

One of the biggest factors in physical appearance is height. Let's work on a couple of sentences.

"I want a tall guy."
"I have always been attracted to tall guys."
"I don't like short guys."
"I'm not attracted to short guys."

Looks

"I like a guy with a cute face."
"I want a guy that works out."

Commenting about guys

"He is so cute."

A lot of girls use the word cute. It doesn't necessarily mean cute like a baby, but cute means good looking in this context.

"He is very handsome."
"He is good looking."
"He's so handsome."
"He is tall with dark hair and brown eyes."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!