TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Read one's mind

Meaning/Usage: When someone says something that you were also thinking about.

Explanation: This is a stronger way of saying, "I was thinking of that too."

"You read my mind."
"I was going to suggest that. You must have read my mind."

A: "Do you want to go play pool?"
B: "You read my mind. That's exactly what I was thinking too."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!