TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Have the guts

Meaning/Usage: Brave; courage

Explanation: "Guts" is the stomach area. Having "guts" is representing you have a strong stomach. When you have "guts" you are saying you are brave or have a lot of courage.

"I don't have the guts to go bungee jumping."
"He doesn't have the guts to ask her on a date."
"He has a lot of guts to be hunting by himself."

A: "I heard you went to Sky Mountain Park. How was it."
B: "It was pretty fun."
A: "Did you go on the monster ride?"
B: "No. I didn't have the guts to go on that ride. It was too scary."

Other Common Sentences

"He's very courageous."
"He's got balls to be doing that."
"He isn't afraid of anything."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!