TalkEnglish Logo
0:00
0:00

It's about time

Meaning/Usage: When you want to express that you waited a long time. A synonym of this would be, "finally."

Explanation: When you wait for something, the time on a clock is the biggest factor.

"It's about time."
"It's about time. I waited two hours for you."
"It's about time I got a chance to play."

A: "I've been waiting for 3 weeks to try out the new laptop. Isn't it my turn yet?"
B: "Yes. It's your turn. I'll get it for you."
A: "It's about time."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!