TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Keep an eye on

Meaning/Usage: To watch after; to supervise; to take care of

Explanation: When you have your eye on something or you are watching something, then you are paying attention to something or someone.

"Can you keep an eye on my daughter while I go get the car?"
"Don't worry about your luggage. I'll keep an eye on it."
"My mom will keep an eye on our equipment while we go get the truck."

A: "Excuse me sir."
B: "Yes."
A: "I have to go to the bathroom. Can you keep an eye on my suitcase for a minute?"
B: "No problem."

Other Common Sentences

"Can you watch my bag for me?"
"Can you watch my suitcase while I go to the bathroom."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!