TalkEnglish Logo

Don't sweat it

Meaning/Usage: To tell someone not to worry

Explanation: When people worry a lot, they can sweat.  This became a popular way to tell someone not to worry.

"You can't do anything about it, so don't sweat it."
"You tried your best, so stop sweating it."

A:  "I'm worried about my final examination."
B:  "You didn't take it yet?"
A:  "I took it yesterday.  I'm not sure how I did."
B:  "If you tried your best, there's nothing you can do about the results, so don't sweat it."

Other Common Sentences

"Don't worry about it."
"Nothing you can do about it."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!