TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Broke

Meaning/Usage: To have no money

Explanation: "Broke" is an informal way of saying "broken." Long time ago broken was defined as "having no money" or to "become bankrupt, to fail." Although the meaning long time ago meant bankrupt, it is used regularly just to express you don't have any money at that moment.

"I'm flat broke."
"I can't afford to buy that television. I'm totally broke."
"I can't pay my bills. I'm broke."

A: "Let's go see a movie."
B: "I can't. I barely have enough money for food. I'm broke until my next paycheck."

Other Common Sentences

"I don't have any money."
"I don't even have a dime to spare."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!