TalkEnglish Logo
0:00
0:00

At the Airport - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Welcome. May I have your tickets?"
B: "Here you go."
A: "Is anybody else traveling with you two?"
B: "No. It's just us."
A: "Do you have your passports with you?"
B: "Yes. Here it is."
A: "I'm going to ask you a series of questions. Please respond with a yes or a no."
B: "Ok."
A: "Did someone you do not know ask you to take something on the plane with you?"
B: "No."
A: "Did you have possession of your luggage since you packed?"
B: "Yes."
A: "Did you leave your luggage unattended at all in the airport?"
B: "No."
A: "Are you carrying any weapons or firearms?"
B: "No."
A: "Are you carrying any flammable material?"
B: "No."
A: "Do you have any perishable food items?"
B: "No."
A: "Great. Can you place your baggage over here?"
B: "Sure."
A: "Would you like an aisle or a window seat?"
B: "Window seat please."
A: "Ok. I am placing you two in 21A and 21B. The gate number is C2. It is on the bottom of the ticket. They will start boarding 20 minutes before the departure time. C2 is located around the corner through the hall. Thank you."
B: "Can you point me to gate C2?"
A: "Sure. It's that way. Around that corner."
B: "Great. Thank you."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!