TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Hotel Checking In - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Thank you for calling Great Hotel. How may I help you?"
B: "I would like to rent a room, but how much do you charge a night?"
A: "Our prices start at $79 a night for a standard room."
B: "Great. Can you reserve a room for me?"
A: "Sure. What day are you coming in?"
B: "I will be checking in on August 3rd."
A: "How many days do you need the room for?"
B: "I'll need it for three nights."
A: "Ok. I have you coming in on the 3rd of August and checking out on the 6th. Is that correct?"
B: "Yes."
A: "How many total adults?"
B: "Two adults and two kids."
A: "How old are the children?"
B: "10 and 12."
A: "Would you like one room or two rooms?"
B: "Just one is fine."
A: "Would you like a smoking room or a non smoking room?"
B: "Non smoking room please."
A: "Can I have your last name?"
B: "Park."
A: "Your first name"
B: "Young. That's Y O U N G."
A: "Let me confirm your information Mr. Park. I have one non smoking double room with 2 adults and 2 children from August 3rd to August 6th. Is this correct?"
B: "Yes."
A: "The total comes to $256.78. Can I get your credit card number?"
B: "Sure. It is 555555555555."
A: "What is the name on the credit card?"
B: "Young Park."
A: "I have the room reserved for you. If you need to cancel, please call us 24 hours before your check in date. Failure to cancel will result in a one day charge on your credit card. Is there anything else I can do for you?"
B: "Yes, one more question. What time can we check in?"
A: "We can check you in by 2:00pm."
B: "Great. Thank you."
A: "Thank you and have a great day."
B: "Thanks. Bye"
A: "Good bye."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!