TalkEnglish Logo
0:00
0:00

At the Restaurant - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Welcome to McDonald's. May I take your order?"
B: "I'll take the number one."
A: "What size would you like?"
B: "Medium please."
A: "Will that be for here or to go?"
B: "Here please."
A: "The total comes to $4.89. We'll have that right out for you."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Can I get a drink started for you?"
B: "I'll take a coke."
A: "One coke. I'll be right out with your coke."
--Pause-- "Here's is your coke. Are you ready to order?"
B: "Can I have one more minute?"
A: "Sure. I'll be back in a little bit."
--Pause-- "Do you need more time?"
B: "I'm ready now. I'll have the Patty Melt with fries."
A: "Do you want regular fries or steak fries?"
B: "Steak fries please."
A: "I'll have that out for you in a few minutes."
--Pause-- "Here you go. Do you need anything else?"
B: "Can I have a bottle of ketchup?"
A: "I have one right here."
B: "Great. Thanks."
A: "Is everything ok here?"
B: "Yes. Thank you."
--Pause-- "Excuse me. Can I have my bill?"
A: "Sure. Here you go."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!