TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Store and More - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you need help finding anything?"
B: "I'm looking for this shirt in a small."
A: "Let me see if we have any in the back."
B: "Thank you."
A: "I found a couple. Here you go."
B: "Thank you. Do you sell belts here?"
A: "Yes. They are on the other side of the counter there."
B: "Thank you."
A: "You're welcome. Let me know if you need anything else."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you have disposable cameras?"
B: "Yes. They are next to the film on aisle 6A."
A: "Which way is 6A?"
B: "Two rows that way."
A: "Great. Thank you."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi. I would like to send this to Korea."
B: "How would you like to send it?"
A: "What is the price difference?"
B: "You can send it priority airmail for $17.68 or regular airmail for $13.95."
A: "I'll send it through regular airmail."
B: "Is there any food items in here?"
A: "No."
B: "Is there any firearms or explosives?"
A: "No."
B: "Is there anything fragile?"
A: "No."
B: "Would you like to insure the contents?"
A: "How much is insurance?"
B: "For $200, it comes to $3.76."
A: "Yes please."
B: "Do you need any stamps today?"
A: "No thank you."
B: "Ok. Your total is $18.63."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!