TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Small Talk - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Paul. What are you doing here?"
B: "How's it going? I'm meeting up with a friend here."
A: "How have you been man?"
B: "Not too bad. I'm still in school and having a little fun."
A: "How are you enjoying Mr. Lee's history class?"
B: "It's so boring."
A: "Tell me about it. If it wasn't a requirement, I wouldn't have taken it."
B: "How about you? What have you been up to?"
A: "I finished school last spring. I'm searching for a job now, but I'm slacking off."
B: "I heard the job market is not that hot right now."
A: "I could always take a low end job, but I'm not that desperate yet."
B: "Well, good luck to you."
A: "Thanks. It was good seeing you again."
B: "Yeah. I'll catch you later."
A: "Have a good night."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "You're John right?"
B: "Yes. Oh, you're in my English class right?"
A: "Yeah. I'm Martha."
B: "Well it's good to finally meet you."
A: "How are you enjoying the class?"
B: "I'm not sure. Some days it seems ok, but other days I am totally bored in class."
A: "I know what you mean. Do you know what is wrong with the weather these days? I haven't seen the sun in 2 weeks."
B: "The weather has been pretty terrible recently."
A: "I'm really hoping the weather gets better."
B: "Do you have something coming up?"
A: "To tell you the truth, it's just depressing seeing so much rain."
B: "I don't blame you. It has been pretty gloomy for some time now."
A: "This is my stop. I'll see you later."
B: "I'll see you in class. Bye."


previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!